We create solution

Konsulenttakster i Danmark

  • kr. 850,- pr. arbejdstime
  • kr. 650,- pr. kørselstime
  • kr. 5,25 pr. kørt km
  • + Broafgifter, færge m.v.
  • + evt. andre transportudgifter som fly, leje af bil


  • UNDERVISNING/FOREDRAG OM LIMTEKNIK/EL-STØBEMASSE
• Med Jørgen Bohnensack (1 til 2 timer) kr. 12 - 18.000
  • Limning. Herunder valg af rette lim type.
  • Limkursus og teknik
  • Elektronikstøbemasse, herunder valg af maskiner og implementering.
  • Kursus i valg og håndtering af polyurethan støbemasser
MBMConsult yder konsulentbistand indenfor områderne:
© 2000 MBM•Consult - DK-6760 Ribe - Tlf.: +45 6126 0894 - CVR: 25458842